Supapa de siguranta abur cu parghie 1/2 0.5 – 6 bar – tarata

540.00 lei

DESCRIERE

Supapa de siguranta abur cu parghie 1/2″ 0.5 – 6 bar – tarata 1/2″ interior 1″ exterior

  • Supapa de siguranta abur cu parghie 3/4″ 0.5 – 6 bar – tarata 3/4″ interior 1″ exterior – 111 EUR+TVA
  • Supapa de siguranta abur cu parghie 1″ 0.5 – 6 bar – tarata 1″ interior 1 1/4″ exterior – 177  EUR+TVA
  • Supapa de siguranta abur cu parghie 1 1/4″ 0.5 – 6 bar – tarata 1 1/4″ interior 1 1/4″ exterior – 177 EUR+TVA
  • Supapa de siguranta abur cu parghie 1 1/2″ 0.5 – 6 bar – tarata 1 1/2″ interior 1 1/2″ exterior – 295 EUR+TVA
  • Supapa de siguranta abur cu parghie 2″ 0.5 – 6 bar – tarata 2″ interior 2″ exterior – 720 EUR+TVA