Cazan pe biomasă, cărbune, peleți

CAZAN PELETI BIOMASA

CAZAN PELETI BIOMASA

BURNiT ADVANCE UB este un cazan combinat pentru încălzirea încăperilor mari și medii. Grație arzătorului universal cu retortă, se pot folosi diferite tipuri de combustibil : cărbuni, peleți de lemn, agri-peleți (din paie sau floarea soarelui), sâmburi uscați.
Sunt testate și omologate în conformitate cu normele EN 303-5. CUMPARA CAZAN

Termostat Computherm B 300 RF cu comanda prin internet

Termostat Computherm B 300 RF cu comanda prin internet este un echipmanet simplu usor de instalat si folosit. Se poate folosi doar de pe tableta, smartphone, etc.

Dezavantajul consta in lipsa unui afisaj, controlul se realizeaza doar prin aplicatie.

b300 RF COMPUTHERM

Cost redus: Aproximativ 350 LEI. Instalare usoara.

Vezi manual Termostat Computherm B 300 RF cu comanda prin internet

 

Centrala termica peleti vs lemne

Peleti vs lemne

In functie de combustibilul folosit avem mai  multe variante pentru alegerea unei centrale termice. Ce ar trebui sa luam in calcul? Intr-o locuinta la bloc vom alege o centrala pe gazele naturale daca acestea exista sau o centrala pe curent electric. Daca avem o casa de vacanta la munte, sau o locuinta la curte in functie de zona vom alege o centrala pe lemn sau peleti.
Vezi aici preturi centrale termice

watermark

Sistem, statie epurare tip noroi activ pentru ape menajere debit constant

Statia de epurare tip “Noroi Activ” este compacta, confectionata din PE si se bazeaza pe principiul biologico-oxidativ si sunt destinate tratarii apelor reziduale civile sau industriale cu precizarea ca acestea sa fie bio-degradabile. Sunt definite ca fiind sisteme de epurare de tip biologic-oxidativ,deoarece actiunea de epurare are ca mijloc popularea cu bacteria aerobe provenite prin aerare fortata a apelor menajere,care se hranesc cu substanta organica din apele reziduale ,scazand nivelul de poluare pana la valori admise de normativul NTPA 001/2002

statie-epurare-namol_activ

DOMENII DE APLICARE

Case particulare, nuclee rezidentiale, restaurante, scoli, pensiuni, policlinici, cantine.

PRINCIPIU DE FUNCTIONARE

Sistemele de epurare tip noroi activ din PE (polietilena liniara) material reciclabil integral sunt alcatuite dintr-o camera de oxidare unde are loc fermentatia aeroba (in prezenta oxigenului) o camera de sedimentare si o camera cu perete dublu destinata compresorului, necesar conducerii aerului.

Principiul de functionare se bazeaza pe sistemul de epurare de tipul biologic-oxidativ prin barbotare cu oxigen. Actiunea de epurare are ca mijloc popularea apei menajere cu bacterii aerobe care se hranesc cu substante organice scazand nivelul de poluare. Tehnologia de epurare cu noroi activ consta din amestecarea si aerarea apei uzate cu sedimente active recirculate, urmata de separarea apei de namol. Prin introducerea aerului se creeaza conditii favorabile pentru inmultirea bacteriilor aerobe existente in apa uzata, care adera la suprafata materilor in suspensie sub forma de aglomerari uniform dispersate in bazin. Pentru introducerea aerului in intalatie se utilizeaza un compressor antrenat de un motor electric si un sistem de dispersoare. Aerarea prelungita duce la oxidarea(mineralizarea) totala a namolului.

 

AVANTAJELE PRODUSULUI

 • Dimensiuni mici
 • Inchis etans
 • Nu ocupa spatiu (trebuie ingropat)
 • Greutate redusa
 • Nu foloseste substante bioactivatoare
 • Reactie neutra la radiatile UV
 • Rezistenta la atacurile agentilor chimici si la coroziune
 • Nu necesita intretinere doar vidanjare
 • Forma bazinelor reprezinta avantajul unei structure monolite solide
 • Rezistenta mecanica si termica la temperature cuprinse intre -60 si +80 grade Celsius
 • Respecta normele europene garandtand un produs reciclabil 100%

Statie epurare tip noroi activ

NORMA DE REFERINTA

Legile in vigoare, atente la mediul inconjurator impun ca toate apele provenite de la constructile civile si industriale sa fie tratate inainte de a fi deversate in sol sau intr-un emisar. Sistemele de epurare de tip “NOROI ACTIV” au fost proiectate si dimensionate pentru a garanta deversarea apei tratate intr-un emisar ce respecta limitele impuse de normele NTPA 001/2002 si NTPA 002/2002.

Normative privind limitele de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptori naturali – aprobat prin

 • Hotarare de Guvern numarul 188 /28.02.2002
 • Reglementari legislative EN 12566-3/2006

ACUMULATOARE – STOCATOARE – BUFFERE – PUFFERE -TERMOACUMULATOARE, REZERVOARE ACUMULARE COBINATE SIMPLE CU O SERPENTINA SAU DOUA SERPENTINE INCALZIRE SI APA CALDA MENAJERA

Vezi preturi buffere, puffere, stocatoare

Boiler in boiler este o combinatie intre un puffer tampon si un boiler pentru apa menajera. in boilerul tampon din exterior cu o presiune de lucru pâna la 3 bar si o temperatura. max. 100°C, cu o capacitate intre 600 – 2000 litri folosit la incalzire, se afla sudat un boiler pentru apa menajera cu o presiune de lucru pâna la 6 bar si o temperatura. max. 95°C, cu o capacitate de 150 sau 220 litri, confectionat dintr-un material inoxidabil special ( care se foloseste in industria alimentara si care este emailat astfel incât apa incalzita sa poata fi folosita ca apa igienica in bucatarie.

Dezavantaje: pe perioada verii pentru a folosi apa calda menajera furnizata de boilerul din interior va trebui incalzit in prealabil tot volumul de apa din stocator. Vezi aici preturi.

Boiler in boiler- buffer-puffer cobinat tank in tank


Buffer – puffer simplu fara serpentina

Se foloseste in cazul unei singure surse de incalzire pemtru inmagazinarea energiei. Pot fi folosite in instalatii de incalzire sau racire.

Crestere autonomia de functionare a cazanelor pe lemne, peleti si alte biomase, ceea ce asigura un plus de confort. in consecinta, daca avem un rezervor de acumulare dimensionat corespunzator, cazanul trebuie reincarcat mai rar, si o singura incarcatura de combustibil poate asigura necesarul de agent termic de temperatura corespunzatoare chiar si pe o durata de 1-2 zile. Un alt avantaj important este ca se va extinde mult timpul in care cazanul nostru va functiona la putere nominala, deci la randamentul sau maxim, consumând mai putin combustibil, procesul de ardere fiind mai eficient, scad emisiile de noxe, se reduc depunerile de gudron, se inlatura pericolul de coroziune, crescând durata de viata a cazanului. Vezi aici preturi.

schema-buufer-puffer-fara-serpentina

Buffer – puffer cu o serpentina

Se foloseste in situatia in care avem 2 surse de energie, cazan lemn, pelet etc si panouri solare. Veziaici preturi.

schema-buffer-puffer-o-serpentina

Buffer – puffer cu 2 serpentine

Se foloseste in situatii in care avem mai mult de doua surse de energie. Vezi aici preturi.

schema-buufer-puffer-doua-serpentine

DEDURIZAREA APEI

DEDURIZAREA APEI

Depunere calcar tevi

Ce este apa dura

Duritatea apei: (TH) data de prezenta tuturor cationilor din apa în afara de cationii metalelor alcaline. Deoarece ionii de calciu ?i magneziu se g?sesc în ap? în cantitate mult mai mare fa?? de ceilal?i cationi, determinarea durit??ii va consta din determinarea concentra?iei acestor ioni. Apele dure sunt nepl?cute la gust; la fierberea apei s?rurile în exces se depun pe vase, cazane, conducte ?i/sau împiedic? o bun? fierbere a legumelor; cu s?punul dau s?ruri insolubile fiind neeconomice. Apele moi, dedurizate, ca urmare a con?inutului de sodiu, sunt încriminate de producerea unor afec?iuni cardio-vasculare.

Duritatea apei :de dou? feluri: duritate temporar? ?i duritatea permanent?.

Duritatea temporar? sau carbonatat?, reprezint? cantitatea de bicarbona?ii de calciu ?i magneziu prezen?i în ap?.

Duritatea permanent? sau necarbonatat? dat? de celelalte s?ruri de calciu ?i magneziu (azota?i, sulfa?i, cloruri, fosfa?i etc.).

Apa dur? – asta înseamn? c? ea con?ine o mare cantitate de minerale. Aceste minerale sunt în principal s?ruri de calciu ?i magneziu. Duritatea apei este cu atât mai mare cu cât con?ine o cantitate mai mare de asemenea s?ruri.

Exprimarea corecta a durit??ii se face în grade de duritate. La noi în ?ar? cele mai folosite unit??i de m?sura sunt gradele germane (od) sau gradele franceze (oF). Raportul dintre cele dou? unit??i de m?sura este:

                                                            1 od = 1,785 oF

Calciul ?i magneziul sunt ioni cu sarcina electric? pozitiv?. Din cauza prezen?ei lor în ap?, alte substan?e cu aceea?i sarcin? electric? se dizolv? mai dificil în apa dur? decât intr-o ap? care nu con?in aceste s?ruri. Aceasta este cauza pentru care s?punul sau detergentul se dizolva mai greu în apa dur?.

Duritatea apei este un factor important în toate domeniile în care este utilizat? apa: prepararea apei potabile, în industria alimentar?, la echipamentele de înc?lzire sau de producere a aburului, etc. Utilizarea apei dure implic? un risc ridicat de depunere de piatr? pe conductele instala?iilor de înc?lzire ceea ce duce la obturarea acestor conducte, reducerea eficien?ei sistemelor de înc?lzire, cre?terea cheltuielilor cu circa 15 – 20 %. Un alt efect negativ al depunerilor de piatr? este deteriorarea aparatelor electrocasnice consumatoare de ap?.

Dedurizarea apei

Dedurizarea apei este o tehnic? care elimin? ionii responsabili cu duritatea apei. Acest lucru se poate realiza cu un dedurizator.

Principiu de functionare dedurizator

Dedurizatorul este un schimb?tor de ioni care elimin? din ap? ionii cu sarcina electric? pozitiv?, în principal ionii de calciu (Ca2+) ?i de magneziu (Mg2+). Dedurizatorul colecteaz? ace?ti ioni pe r??ina care este în rezervorul s?u. Dup? un anumit timp r??ina atinge capacitatea s? maxim? de re?inere a ionilor ?i, din acel moment, nu-?i mai poate realiza rolul de re?inere a ionilor. Pentru a readuce r??ina în starea ei ini?ial? este necesar s? se cure?e r??ina de ionii re?inu?i printr-o opera?ie care este denumita regenerare.

DEDURIZATOR PERMO

Dedurizatoarele pot fi automate, semiautomate sau manuale. Cele automate realizeaz? opera?ia de regenerare la un anumit interval de timp stabilit de utilizator (dedurizator cu regenerare în timp) sau poate efectua regenerarea dup? ce prin acesta a trecut un anumit volum de ap? prestabilit (dedurizatoare cu regenerare în volum). Cantitatea de ap? ce poate fi dedurizat? de un dedurizator între dou? regener?ri este condi?ionat? de cantitatea de r??ina de care dispune ?i de duritatea apei pe care o trateaz?.

Dedurizarea se realizeaz? astfel:

–         apa dur? str?bate masa de r??ina

–         r??ina re?ine calciul ?i magneziul

–         r??ina elibereaz? în schimb sodiu

–         apa dur? devine ap? moale

SEPARATOARE ULEIURI – HIDROCARBURI CU FILTRU COALESCENT

Oferta separatoare de uleiuri, hidrocarburi, produse petroliere la cel mai bun pret

Apele reziduale industriale ?i cele care provin de pe platforme unde se manipuleaz? produse petroliere con?in uleiuri minerale sau alte hidrocarburi. În scopul protej?rii mediului vom folosi pentru îndep?rtarea poluan?ilor din aceste ape cu separatoare de hidrocarburi

În prima faz?, la intrarea în separator, apa poluat? p?trunde în spa?iul destinat separ?rii n?molului. În acest spa?iu, apa poluat? î?i reduce viteza de curgere ?i materialele în suspensie se decanteaz?. În faza a doua, apa p?trunde în spa?iul destinat capt?rii hidrocarburilor din ap? unde, ca urmare a fenomenului de flota?ie, uleiurile con?inute de ap? se ridic? la suprafa??.
În urma trat?rii apelor uzate cu separatoarele de hidrocarburi, con?inutul în poluan?i:
 • Materiale solide în suspensie: sub 50 mg/l
 • Hidrocarburi sau alte uleiuri minerale: sub 100 mg/l în cazul separatoarelor de hidrocarburi f?r? filtru coalescent
 • Hidrocarburi sau alte uleiuri minerale: sub 5 mg/l în cazul separatoarelor de hidrocarburi cu filtru coalescent
Separatoare de hidrocarburi se folosesc pentru tratarea apelor uzate provenite de la:
 • Parc?ri auto
 • Sp?l?torii auto
 • Sta?ii distribu?ie carburan?i
 • Garaje
 • Procese tehnologice din ateliere unde se folosesc uleiuri

VEZI DETALII SEPARATOARE ULEIURI – HIDROCARBURI CU FILTRU COALESCENT

Colectarea si utilizarea apelor pluviale

Efectul apelor pluviale asupra fundatiilor si a subsolurilor este deja binecunscut, mai ales in cazul celor nehidroizolate corect.

Pentru rezolvarea acestei probleme avem 2 solutii:

Colectarea apelor pluviale intr-un rezervor si folosirea lor ulterioara pentru uz casnic:

 • irigare gradina
 • masina spalat
 • clatire WCRezervor captare ape pluviale-ploaie


Infiltrarea controlata a apelor pluviale in sol folosin sisteme de dispersie alcatuite din TUNELE GRAF.

Sistem dispersie cu tunele GRAF

Sistem dispersie cu tunele GRAF

 

 • Dimensiuni/Date tehnice TUNEL GRAF
 • Volum : 300 litri
 • Lungime : 1200 mm (inclusiv capacele)
 • La?ime : 800 mm
 • În?l?ime : 510 mm
 • Racorduri : sus: DN 100, 150, 200 ?i 300 jos: DN 100
 • Greutate :aprox. 11Kg
 • Material :polipropilena 100% recilabila
Pozitionare:
 • Distanta minima fata de fundadia cladirilor si pivnite neizolate trebuie sa fie mai mare de 6m.
 • Distanta minima fata de la pânza freatica trebuie sa depaseasca 1 m de la baza excavatiei.
 • Distanaa fata de copaci trebuie sa fie cel putin egala cu diametrul coroanei copacului.
 • Distanta fata de statia de epurare sau fosa biologica trebuie sa fie mai mare de 3 m.
 • Distanta fata de surse de apa potabila (fântâni, izvoare, etc) trebuie sa fie mai mare de 15 m

Instalarea tevilor de alimentare si de aerisire/inspectie
Tevile de alimentare/intrare se instaleaza pe capacul de capat al tunelului in partea din amonte.
Se decupeaza cu o freza adecvata la diametrul dorit în zonele marcate ale capacului.Tevile trebuie sa intre în interiorul tunelului cel putin 20 cm. Fiecare linie de tuneluri trebuie sa aibe teava sa de alimentare in partea superiora a ultimului tunel din aval
Instalarea tunelului
Patul excavatiei trebuie sa fie de o grosime de minim 10 cm din nisip compactat (95% grad proctor) si o panta de curgere de 0,5 – 1%
Tunelurile se conecteaza în linie pe lungimea lor. Pentru a împiedica murdaria sa intre în interiorul lor acestea de imbraca într-o membrana de material geotextil, care le separa de materialul de umplutura. Umplutura trebuie sa aiba o latime de minim 30 cm de fiecare parte a tunelului.
Materialul de umplutura
(sort) din jurul tunelurilor trebuie sa se aseze în straturi uniforme de maxim 30 cm care se compacteaza sucesiv.
Umplutura trebuie executata pana se depaseste partea superiora a tunelului cu cel putin 30 cm. Zona excavata trebuie protejata de infiltratii directe de apa pluviala cu un strat de argila de 5-10 cm grosime compactat sau cu o folie impermeabila (geomembrana), altfel apa pluviala se va infiltra foarte repede catre tuneluri existând riscul de inundare.
Tunelurile se pot monta în rânduri paralele la o distanta minima de 0,6 m între ele.
Atentie ! Numarul de tuneluri se alege în functie de gradul de percolare al solului. Cu cat solul este mai putin permeabil cu atat numarul de tunele va creste. Testul de percolare se face la adâncimea de îngropare a tunelelor (aprox 1,5 m adâncime). Daca solul este compus numai din argila, infiltratia în teren nu se mai poate face. În acest caz trebuie cautate o alta solutie de dispersie a apelor în sol.

 Harta cu volumul mediu al precipitatiilor din Romania

Harta-volum-precipitatii-Romania

Incalzire prin pardoseala

Incalzire prin pardoseala

De ce incalzire prin pardoseala?

Incalzirea in pardoseala confotul casei tale

Sistemele de incalzire in pardoseala pot fi instalate in orice tip de podea, oferind confort caselor dumneavoastra (bucatarie, baie, hol, camere de zi, dormitoare), cladirilor publice (scoli, gradinite, sali de sport, camine de batrani, banci, birouri, biserici, supermagazine, restaurante), cladirilor industriale (hale de depozitare, hale de productie), pana la constructii de drumuri si poduri la incalzirea pentru topirea zapezii si a ghetii de pe suprafete deschise cum ar fi: zone de acces la garaje, trepte exterioare, parcari, piste de rulaj pe aeroporturi, piste de decolare si aterizare, poduri, terenuri de sport, stadioane.

Filtrarea purificarea apei prin osmoza inversa

Este cea mai performanta tehnologie. Se foloseste presiunea apei pentru a inversa un proces natural numit osmoza. Apa sub presiune este fortata sa treaca printr-o membrana semi-permeabila prin care sunt filtrate mineralele si impuritatile.

purificator2