Telefon: 0728.855.055

Tel/Wapp + 40 728.855.055

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop

Telefon: 0728.855.055

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop

DEDURIZAREA APEI

Depunere calcar tevi

Ce este apa dura

Duritatea apei: (TH) data de prezenta tuturor cationilor din apa în afara de cationii metalelor alcaline. Deoarece ionii de calciu ?i magneziu se g?sesc în ap? în cantitate mult mai mare fa?? de ceilal?i cationi, determinarea durit??ii va consta din determinarea concentra?iei acestor ioni. Apele dure sunt nepl?cute la gust; la fierberea apei s?rurile în exces se depun pe vase, cazane, conducte ?i/sau împiedic? o bun? fierbere a legumelor; cu s?punul dau s?ruri insolubile fiind neeconomice. Apele moi, dedurizate, ca urmare a con?inutului de sodiu, sunt încriminate de producerea unor afec?iuni cardio-vasculare.

Duritatea apei :de dou? feluri: duritate temporar? ?i duritatea permanent?.

Duritatea temporar? sau carbonatat?, reprezint? cantitatea de bicarbona?ii de calciu ?i magneziu prezen?i în ap?.

Duritatea permanent? sau necarbonatat? dat? de celelalte s?ruri de calciu ?i magneziu (azota?i, sulfa?i, cloruri, fosfa?i etc.).

Apa dur? – asta înseamn? c? ea con?ine o mare cantitate de minerale. Aceste minerale sunt în principal s?ruri de calciu ?i magneziu. Duritatea apei este cu atât mai mare cu cât con?ine o cantitate mai mare de asemenea s?ruri.

Exprimarea corecta a durit??ii se face în grade de duritate. La noi în ?ar? cele mai folosite unit??i de m?sura sunt gradele germane (od) sau gradele franceze (oF). Raportul dintre cele dou? unit??i de m?sura este:

                                                            1 od = 1,785 oF

Calciul ?i magneziul sunt ioni cu sarcina electric? pozitiv?. Din cauza prezen?ei lor în ap?, alte substan?e cu aceea?i sarcin? electric? se dizolv? mai dificil în apa dur? decât intr-o ap? care nu con?in aceste s?ruri. Aceasta este cauza pentru care s?punul sau detergentul se dizolva mai greu în apa dur?.

Duritatea apei este un factor important în toate domeniile în care este utilizat? apa: prepararea apei potabile, în industria alimentar?, la echipamentele de înc?lzire sau de producere a aburului, etc. Utilizarea apei dure implic? un risc ridicat de depunere de piatr? pe conductele instala?iilor de înc?lzire ceea ce duce la obturarea acestor conducte, reducerea eficien?ei sistemelor de înc?lzire, cre?terea cheltuielilor cu circa 15 – 20 %. Un alt efect negativ al depunerilor de piatr? este deteriorarea aparatelor electrocasnice consumatoare de ap?.

Dedurizarea apei

Dedurizarea apei este o tehnic? care elimin? ionii responsabili cu duritatea apei. Acest lucru se poate realiza cu un dedurizator.

Principiu de functionare dedurizator

Dedurizatorul este un schimb?tor de ioni care elimin? din ap? ionii cu sarcina electric? pozitiv?, în principal ionii de calciu (Ca2+) ?i de magneziu (Mg2+). Dedurizatorul colecteaz? ace?ti ioni pe r??ina care este în rezervorul s?u. Dup? un anumit timp r??ina atinge capacitatea s? maxim? de re?inere a ionilor ?i, din acel moment, nu-?i mai poate realiza rolul de re?inere a ionilor. Pentru a readuce r??ina în starea ei ini?ial? este necesar s? se cure?e r??ina de ionii re?inu?i printr-o opera?ie care este denumita regenerare.

DEDURIZATOR PERMO

Dedurizatoarele pot fi automate, semiautomate sau manuale. Cele automate realizeaz? opera?ia de regenerare la un anumit interval de timp stabilit de utilizator (dedurizator cu regenerare în timp) sau poate efectua regenerarea dup? ce prin acesta a trecut un anumit volum de ap? prestabilit (dedurizatoare cu regenerare în volum). Cantitatea de ap? ce poate fi dedurizat? de un dedurizator între dou? regener?ri este condi?ionat? de cantitatea de r??ina de care dispune ?i de duritatea apei pe care o trateaz?.

Dedurizarea se realizeaz? astfel:

–         apa dur? str?bate masa de r??ina

–         r??ina re?ine calciul ?i magneziul

–         r??ina elibereaz? în schimb sodiu

–         apa dur? devine ap? moale

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop